Thursday, August 3, 2017


Pongezi Serikali kwa Hatua Kuimarisha Upatikanaji Dawa
... iboreshe mifumo kuongeza upatikanaji

Mara kwa mara, tumekuwa tukitoa matamko na mapendekezo ili kuboresha upatikanaji wa huduma za afya kwa wananchi, hususan dawa na vifaa tiba.  Kwa ujumla, hali ya upatikanaji wa dawa nchini inaanza kuimarika ingawa bado kuna baadhi ya changamoto ambazo tuna imani zinaweza kushughulikiwa.

Ufuatiliaji wa Sikika uliofanyika kupitia mahojiano na wananchi waliotoka kupata huduma za afya, asilimia 81 ya waliohojiwa  mwaka 2017 waliweza kupata dawa zote walizoandikiwa ukilinginisha na asilimia 51 ya wananchi waliohojiwa mwaka 2016 (ongezeko la asilimia 30). Ufuatiliaji huu ulifanyika katika wilaya ambazo Sikika inafanya kazi. Sikika inaipongeza serikali kwa hatua inazochukua katika kuimarisha upatikanaji wa dawa nchini hasa ikikumbukwa kwamba:

Kwanza, kulikuwepo malalamiko juu ya gharama za baadhi ya dawa zinazosambazwa na Bohari Kuu ya Dawa nchini, (MSD) kulinganisha na za wauzaji binafsi. Suala hili limefanyiwa kazi kwa kiasi kikubwa kwa kuanzisha utaratibu wa kuagiza dawa moja kwa moja kutoka kwa wazalishaji, viwandani. Kwa mujibu wa  Wizara ya Afya,  Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto (MOHCDGEC), utaratibu huu umepunguza gharama za  dawa kwa kati ya asilimia 15 hadi 80, hivyo kuongeza upatikanaji wa dawa vituoni, kwa gharama nafuu.

Pili, kwa miaka miwili mfululizo kumekuwa na ongezeko la bajeti ya dawa ambayo ni hatua nzuri kwa serikali katika kuboresha huduma za afya. Fedha zilizokuwa zimetengwa kwa ajili ya dawa kwa mwaka wa fedha 2016/17, (Tsh bilioni 251) zilitolewa kwa kiasi kikubwa (Tsh bilioni 132) ikilinganishwa na mwaka wa fedha 2015/16 ambapo zilitengwa Tsh bilioni 31 na kutolewa Tsh bilioni 24. Hatua hii imeiongezea MSD uwezo wa kuagiza na kununua dawa, na hivyo kuongeza upatikanaji wake vituoni.

Tatu, kwa miaka kadhaa Sikika  imekuwa ikiishauri serikali iondoe ukiritimba wa MSD kuwa sehemu pekee ambapo vituo vinatakiwa kununua dawa. Hii imekuwa ikisababisha matatizo pale ambapo dawa husika hazipatikani MSD na vituo haviruhusiwi kununua sehemu nyingine hata kama vina fedha. Kwa sasa, vituo vya huduma vimeruhusiwa kununua dawa kutoka kwa wauzaji binafsi pindi zinapokosekana MSD.

Tumefurahishwa na mipango ya maboresho na mgawanyo wa majukumu kati ya  MOHCDGEC na TAMISEMI katika kusimamia utoaji wa huduma za afya ikiwemo  upatikanaji wa dawa vituoni. Utawala wa vituo vya afya na idara za afya katika halmashauri umeimarika zaidi.

Pamoja na pongezi hizi, kuna changamoto kadhaa ambazo tungependa kuona serikali ikiendelea kuzifanyia kazi.

·      Kwanza, MSD iimarishe mawasiliano na wadau, hususan kwa kutoa taarifa muhimu ili kuimarisha ufuatiliaji na uwajibikaji katika mfumo wa ugavi. Mfano, kutoa taarifa za upatikanaji wa dawa kupitia tovuti yao kama ilivyokuwa awali.

·      Pili, MSD kuwa mnunuzi na msambazaji pekee wa dawa bado ni changamoto kwasababu nchi ni kubwa kijiografia na vituo vya huduma ni vingi (zaidi ya 5000). Hivyo basi tunapendekeza kwamba MSD isiwe mshitiri pekee. Kwa Mfano, ongezeko la sasa la upatikanaji wa dawa vituoni haukutokana na MSD pekee bali pia uwezo wa vituo kukusanya fedha na kununua dawa kutoka kwa wauzaji binafsi.

·      Tatu, kumekuwa na changamoto kwenye upatikanaji wa vifaa na vifaatiba  katika vituo vingi vya huduma vya afya na hivyo wagonjwa kupewa rufaa zisizo za lazima. Serikali iwekeze katika kununua vifaa hivyo na kukarabati vilivyopo ili kuongeza ubora wa huduma.

·      Nne, kumekuwa na malalamiko kwamba baadhi ya dawa katika baadhi ya vituo zinapotea. Serikali  iweke mifumo imara ya kudhibiti  upotevu wa dawa vituoni. Mfumo ulioanzishwa wa kielektroniki wa kuendesha hospitali (GoT-HoMIS) ukisimikwa vituo vyote nchini utaweza kusaidia kupunguza tatizo hili.

Irenei Kiria
Mkurugenzi Mtendaji- Sikika, SLP 12183 Dar es Salaam,
Simu: +255 222 666355/57, Fax: 2668015, B/pepe: info@sikika.or.tz, Tovuti: www.sikika.or.tz
Twitter: @sikika1, Facebook: Sikika Tanzania, Instagram: sikikatanzania


PO-RALG and Sikika discuss GoT Hospital Management Information System


Sikika  held a  meeting with the President's Office -Regional Administration and Local Government (PO-RALG) on the Government of Tanzania Hospital Management Information System (GoT-HOMIS). The aim was to learn about the new system and have a discussion on areas of synergies/ engagement with PO-RALG  as part of our broader agenda of improving access to quality health services to all Tanzanians.

PO-RALG is currently rolling out an electronic hospital management system known as GoT-HOMIS. 


Sikika's Executive Director, Mr. Irenei Kiria asking a question about how the system works.


 


PO-RALG representatives Mr. Melchiory Baltazari (L) and Ms. Dafina A. Lymo (R).

  

Sikika's Director of Programmes Mr. Patrick Kinemo (R) highlighting a point during the discussion.  We highly commend this innovation by PO-RALG : Government of Tanzania Hospital Management Information System. The meeting was highly insightful and we are looking forward to further engagements.


Tuesday, April 4, 2017


SAM: We Are Now in Kilwa District-LINDI

Sikika is currently facilitating Social Accountability Monitoring (SAM) in Kilwa district, Lindi region. We do facilitate SAM exercise in health sector in order to ensure direct civic participation in exacting accountability.  Read our SAM Step-byStep booklet here.    

Chairman of the Kilwa District Council Hon. Abuu Mussa Mjaka  giving opening remarks during Councilors’ meeting

Anastazia Loi was elected to represent Kivinje ward in Social Accountability Monitoring (SAM) training.
A citizen of Pande  Ward  posing a question regarding SAM exercise before the election process.
A citizen of Kivinje Ward elaborating a point before nominating a SAM team representative candidate
Elected SAM representative: Shaweji S. Suwedi happy to represent his Njinjo Community

 Kilwa District Commissioner, Christopher Ngubiagai officiating SAM Stakeholders Meeting. He insisted  “ Lets commend Sikika, I have witnessed the results of their initiative” he insisted.Sikika’s Head of Field Office Mr. Richard Msittu elaborating a point to Health Stakeholders during the SAM Stakeholders Meeting. Sikika’s Head of Field Office Mr. Richard Msittu empowering the first SAM team in Kilwa to exert accountability. 


Adinani Kopakopa listing down his expectations from #SAMTZ training in #Kilwa district-Lindi.Kilwa District CSOs representative Mr. Ibrahim Sota, highlighting what the citizens should request for when conducting SAM exercise. 

Anastazia Loi drawing a SAM model  during the ongoing SAM training in Kilolo District.
Councillor for Special Seats Pande Ward Hon. Rukia Jamadali presenting today during training in .


Team Members analysing a CCHP 2015/2016 as a preparation for field verification visits.SAM exercise has been extended to Kilwa, after being proven in the previous Strategic Plan (2011/2015) to be the best approach for building accountability and ensuring quality health services for all.